Nhà Thờ Họ

Thông tin chi tiết

   • Chủ đầu tư
   • Cô Oanh
   • Tổng diện tích:
   • N/A
   • Số tầng
   • 1
   • Địa chỉ
   • Thường Tín
 • Năm thực hiện
 • Diện tích xây dựng
 • Mặt tiền
 • Đơn vị thực hiện
 • Công năng sử dụng
 • Nhà thờ họ truyền thống

 • Loại thiết kế
 • Chi phí
 • 15.000.000 VNĐ/m2 (Lưu ý: Đây là chi phí dự toán dành cho khách hàng tham khảo)