Chào mừng bạn đến với Minh Huy! Trước khi sử dụng dịch vụ và tài liệu trên trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu các điều khoản và điều kiện sau đây. Sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sau đây:

Mục Đích Sử Dụng

Minh Huy cung cấp thông tin về dịch vụ thiết kế và thi công nhà ở.

Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho các mục đích hợp pháp, như việc tìm hiểu thông tin về dự án xây dựng, liên hệ với chúng tôi, hoặc tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video và mã nguồn, thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Minh Huy hoặc các bên sở hữu khác khi được đề cập.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, tái sử dụng hoặc phân phối nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Thông Tin Cá Nhân

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng thông tin đó được sử dụng theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

Nội Dung Người Dùng

Bất kỳ nội dung người dùng nào bạn đăng tải trên trang web phải tuân thủ các quy định về vi phạm bản quyền, quyền riêng tư và các quy định pháp luật liên quan.

Chúng tôi có quyền loại bỏ nội dung không tuân thủ mà không cần thông báo trước.

Liên Kết Tới Trang Web Bên Ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và quyền riêng tư của các trang web bên ngoài này.

Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng cần tự bảo vệ thông tin của mình khi sử dụng trang web.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này theo thời gian. Việc sử dụng tiếp tục của trang web sau khi có sự thay đổi được coi là sự đồng ý với các điều khoản mới.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Minh Huy!