Kakoi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân, và chúng tôi cam kết bảo vệ toàn bộ thông tin của mọi người. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi sẽ minh họa rõ quá trình thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân.

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, bạn đồng ý và chấp nhận việc chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và công bố thông tin theo các điều khoản và điều kiện được mô tả trong Chính sách này.

Chúng Tôi Thu Thập Gì?

Tại Kakoi, chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các mẫu đăng ký, cuộc thi hoặc các tương tác trực tuyến khác. Thông tin này bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ nhà
  • Thông tin liên quan

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Ra Sao?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để liên lạc với bạn về các dự án, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để đề xuất sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên sở thích và nhu cầu của bạn.

Chúng Tôi Bảo Mật Thông Tin Như Thế Nào?

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn để ngăn chặn việc truy cứu, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi bắt buộc theo luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin Với Bên Thứ Ba

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn hoặc nếu bắt buộc theo luật pháp. Trong trường hợp chia sẻ thông tin, chúng tôi đảm bảo rằng bên thứ ba này tuân thủ các quy định bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như chúng tôi đã cam kết.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thường xuyên để biết các thay đổi này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi này được đăng tải, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều chỉnh trong Chính Sách Bảo Mật.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thông tin liên hệ:

Website: https://minhhuydesign.com/

Địa chỉ: 104 – Trần Phú – P. Mộ Lao – Q. Hà Đông – Hà Nội

SĐT: 0981293585

Zalo: 0981293585

Cám ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!